اهداف و معرفی درگاه

اهداف پرداخت الکترونیکی اقساط

صندوق قرض الحسنه دانشجویی فاطمه الزهراء (س) دانشگاه کاشان به حول و قوه الهی جهت تسهیل در امر پرداخت اقساط وام های دانشجویان امکان جدیدی در پورتال دانشجویان دانشگاه کاشان طراحی نموده است که بواسطه آن دانشجویان بتوانند به صورت مکانیزه (پرداخت الکترونیکی) اقدام به پرداخت اقساط نمایند.


اهم اهداف


1) عدم مراجعه دانشجو به بانک جهت پرداخت اقساط و طی مسیر
2) عدم مراجعه دانشجو به دفتر صندوق بابت ارائه فیش پرداخت شده و طی مسیر
3) عدم مفقود شدن فیش ها
4) عدم فراموشی درج مشخصات دانشجو در فیش
5) قابل پرداخت در ایام تابستان و تعطیلی های دانشگاه
6) قابل مشاهده و گزارشگیری پرداختها توسط دانشجو

7) قابل مشاهده و گزارشگیری پرداختها توسط صندوق

معرفی درگاه پرداخت الکترونیکی بانک تجارت

پورتال دانشجویان دانشگاه کاشان به منظور پرداخت الکترونیکی، به درگاه بانک تجارت متصل می باشد. اما جهت پرداخت الکترونیکی اقساط وام الزامی به استفاده از کارت بانک تجارت نیست و دانشجویان می توانند از یکی از کارتهای عضو شبکه شتاب  ( تجارت، سامان ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، صادرات، اقتصادنوین ، پاسارگاد ، صنعت و معدن ، توسعه صادرات ) برای پرداخت الکترونیکی استفاده نمایند