فرایند پرداخت الکترونیکی از طریق موبایل بانک تجارت

راهنمای پرداخت اقساط صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا(س)

1 ورود به برنامه موبایل بانک تجارت

در صورتی که نام کاربری و روز ورود ندارید می توانید به یکی از شعب بانک تجارت مراجعه نمایید.

 

2 بعد از ورود بر محیط برنامه از سربرگ "حساب ها" انتخاب گزینه " انتقال وجه"

3 - ورود شماره حساب صندوق در کادر "شماره کارت مقصد" به شماره حساب

1609061061

 

4 انتخاب گزینه شناسه واریز (دقت نمایید شناسه واریز دارای تیک باشد) و درج شماره دانشجویی در کادر مربوطه.

توجه 1 : در صورت عدم ثبت شماره دانشجویی در کادر مربوطه مبلغ پرداخت شده از مبلغ وام کسر نخواهد شد.

توجه 2 : دانشجویان رسید انتقال وجه را تا پایان تسویه حساب نزد خود نگهدارند.

توجه3 : دانشجویان  لازم است از موبایل بانک شخصی خود نسبت به پرداخت اقدام نموده تا پرداختی قابل پیگیری باشد.